Sākums › Pedagogiem › Metodiskās apvienības
Metodiskās apvienības

Izglītošanās joma - Valoda

Angļu valoda

Agita Ozoliņa Jelgavas Valsts ģimnāzija Telefons: 29151882
E-pasts: agitaozolina@inbox.lv

Krievu valoda kā svešvaloda

Irina Ivanova Jelgavas Valsts ģimnāzija Telefons: 29421673
E-pasts: iirinalv@yahoo.de

Krievu valoda un literatūra

Marina Beitāne Jelgavas 6.vidusskola Telefons: 29507168
E-pasts: mari0206@inbox.lv

Latviešu valoda (mazākumtautību sk.)

Ineta Bušmane Jelgavas 6. vidusskola Telefons: 29427316
E-pasts: ineta.busmane@inbox.lv

Latviešu valoda un literatūra

Ilze Klāva Jelgavas 4. vidusskola Telefons: 26398139
E-pasts: ilze.klaava@gmail.com

Vācu valoda

Tamāra Dzidzēviča Jelgavas Valsts ģimnāzija Telefons: 29443557
E-pasts: taminja@inbox.lv

Izglītošanās joma - Cilvēks un sabiedrība

Ģeogrāfija, ekonomika

Inta Jorniņa Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Telefons: 63029211, 29126047
E-pasts: inta.jo@inbox.lv

Sports

Maija Actiņa Jelgavas Sporta servisa centrs Telefons: 29215311
E-pasts: maijaactina@inbox.lv

Vēsture un sociālās zinības

Viviāna Pirvica Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola Telefons: 26180788
E-pasts: vivianapirvica@gmail.com

Izglītošanās joma - Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Bioloģija

Baiba Balode - Lukjanska Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola Telefons: 63011335, 29697766
E-pasts: bbll@inbox.lv

Dabaszinības 1. - 6. klase

Daina Birkenbauma Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Telefons: 26850072
E-pasts: d.birkenbauma@inbox.lv

Fizika

Baiba Daģe Jelgavas Valsts ģimnāzija Telefons: 28343163, 63011418
E-pasts: baiba_jvg@inbox.l

Informātika

Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija Telefons: 25977015
E-pasts: arvids.prancs@gmail.com

Ķīmija, dabaszinības 10. - 12. klase

Irina Timofejeva Jelgavas Valsts ģimnāzija Telefons: 29695477
E-pasts: timofejeva_irina@inbox.lv

Mājturība un tehnoloģijas

Iveta Līce-Zikmane Jelgavas 4. sākumskola Telefons: 63020954, 29118178
E-pasts: Iveta.LiceZikmane@gmail.com

Matemātika

Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Telefons: 29118806
E-pasts: margita@inbox.lv

Izglītošanās joma - Māksla

Mūzikas skolotāju un koru diriģentu

Agris Celms Jelgavas 4. vidusskola Telefons: 63010352
E-pasts: Agris.Celms@izglitiba.jelgava.lv

Vizuālā māksla un kulturoloģija

Anda Stankeviča Jelgavas Māklslas skola Telefons: 29779920
E-pasts: Anda.Stankevica@izglitiba.jelgava.lv

Citas metodiskās apvienības

Bibliotekāru MA

Vija Rimdenoka Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs Telefons: 22366486
E-pasts: biblio@zrkac.jelgava.lv

Sākumskolas MA

Anita Ornicāne Jelgavas 4. sākumskola Telefons: 29904472
E-pasts: ornicane.anita@inbox.lv