Metodiskās mācību jomas

Jelgavas pilsētas mācību jomu vadītāju individuālās/grupu konsultācijas


Mērķis:
atbalsts skolotājam profesionālajai izaugsmei: mācību stundas veidošana, vērošana, analīze.

Konsultāciju vieta: pēc vienošanās.

 
Mācību jomas vadītājs Konsultāciju laiki Kontakti
Ella Šakurova
Sociālā un pilsoniskā joma
Mēneša 3. pirmdiena
pl. 15.00 - 17.00
ella.sakurova@izglitiba.jelgava.lv
Baiba Daģe
Dabaszinātņu joma
Trešdiena
pl. 15.30 - 17.00
baiba_jvg@inbox.lv
Agita Ozoliņa
Valodu joma
Piektdiena agitaozolina@inbox.lv
Ineta Bušmane
Valodu joma
Piektdiena ineta.busmane@inbox.lv
Margita Jirgensone
Matemātikas joma
Mēneša 2. un 4. pirmdiena
pl. 13.30 - 15.30
margita@inbox.lv
Daina Blūma
Kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā joma
Ceturtdiena
pl. 15.30 - 16.30
d.bluma@inbox.lv
Maija Actiņa
Veselības un fiziskās aktivitātes joma
Pirmdiena
pl. 15.00 - 17.00
maijaactina@inbox.lv
Ilze Lillā
Sākumskolas joma
Trešdiena
pl. 15.00 - 17.00
ilzelilla@inbox.lv
Ludmila Kudreņicka
Pirmsskolas joma
Mēneša 1. un 2. pirmdiena
pl. 13.30 - 15.30
ludmila.kudrenicka@izglitiba.jelgava.lv 

 

 

Valodu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Agita Ozoliņa Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: agitaozolina@inbox.lv
Ineta Bušmane Jelgavas 6. vidusskola E-pasts: ineta.busmane@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sociālā un pilsoniskā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Ella Šakurova Jelgavas 5. vidusskola E-pasts: ella.sakurova@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt

Tehnoloģiju joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Aija Pridāne Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: aija_pridane@inbox.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Daina Blūma Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: d.bluma@inbox.lv
Ilze Klāva Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: ilze.klava@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Dabaszinātņu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Baiba Daģe Jelgavas Valsts ģimnāzija E-pasts: baiba_jvg@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Matemātikas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija E-pasts: margita@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Maija Actiņa Jelgavas Sporta servisa centrs E-pasts: maijaactina@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sākumskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Ilze Lillā Jelgavas 4. vidusskola E-pasts: ilzelilla@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Pirmsskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Ludmila Kudreņicka PII "Zīļuks" E-pasts: ludmila.kudrenicka@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt