Sākums › Pedagogiem › Olimpiādes
Mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017. m.g.

Latviešu valoda (mazākumtautību izgl. progr.)

7. - 8. klases 20.10.2017. 09:00 Jelgavas 2. pamatskola