Sākums › Pedagogiem › Olimpiādes
Mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017. m.g.

Latviešu valoda un literatūra

8., 9. klases 30.01.2017. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti
11., 12. klases 16.01.2017. 09:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

7., 8. 21.10.2016. 10:00 Jelgavas 5. vidusskola
Nolikums Rezultāti

Vācu valoda

8. klases 27.02.2017. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Rezultāti
10.,11.,12. klases 23.11.2016. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti
8. klases 29.03.2017. 10:00 Tukuma E. Birznieka Upīša 1. pamatskola
Nolikums

Franču valoda

5. - 12. klase 11.01.2017. 10:00 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Nolikums Rezultāti

Matemātika

5. - 8. klases 17.02.2017. 09:00 Jelgavas 2. pamatskola
Rezultāti
9. - 12. klases 03.02.2017. 09:00 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Nolikums Rezultāti
Zemgales reģiona 4. klases 20.04.2017. 10:00 Tukums
Izbraukšana 8.45 no ZRKAC
4. klases 09.03.2017. 10:00 Jelgavas 4. sākumskola
Nolikums Rezultāti

Fizika

9. - 12. klases 20.01.2017. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti

Ķīmija

9. - 12. klases 07.02.2017. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti

Bioloģija

9. - 12. klases 25.11.2016. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti

Ekonomika

10. - 12. klases 01.02.2017. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti

Ģeogrāfija

10. - 12. klases 22.02.2017. 10:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Nolikums Rezultāti

Vēsture

9. un 12. klases 13.01.2017. 09:00 Jelgavas 4. vidusskola
Nolikums Rezultāti

Filozofija

11., 12. klases 24.01.2017. 10:00 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Nolikums Rezultāti

Angļu valoda

6. klases 06.04.2017. 09:00 Jelgavas 5. vidusskola
Pieteikties šeit Nolikums Rezultāti
8. (7.) klases 09.03.2017. 09:00 Jelgavas Valsts ģimnāzija
Nolikums Rezultāti
11. (10.) klases 26.01.2017. 09:00 Jelgavas 6. vidusskola
Nolikums Rezultāti

Krievu valoda (svešvaloda)

6. klases 24.02.2017. 10:00 Jelgavas 4. vidusskola
Rezultāti
7., 8. klases 10.02.2017. 09:00 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Rezultāti

Informātika

5., 6., 7. klases 09.03.2017. 10:00 Jelgavas Valsts ģimnāzija
Nolikums Rezultāti

2. klašu kombinētā olimpiāde (matemātika, dabaszinības)

2. klases 22.03.2017. 10:00 Jelgavas 6. vidusskola
Nolikums Pieteikuma veidlapaLejuplādēt Rezultāti

Informātika (programmēšana)

8.- 12. klases 17.01.2017. 10:00 Jelgavas Valsts ģimnāzija
Nolikums

Latviešu valodas (mazākumtautību) olimpiādes 3. posms

skolēni pēc uzaicinājuma 19.01.2017. 09:30 Rīga, Visvalža iela 9

Bioloģijas olimpiādes 3. posms

skolēni pēc uzaicinājuma 25.01.2017. 09:30 Rīga, Jelgavas iela 1
skolēni pēc uzaicinājuma 26.01.2017. 09:30 Rīga, Jelgavas iela 1
skolēni pēc uzaicinājuma 27.01.2017. 09:30 Rīga, Jelgavas iela 1

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Jelgavas pilsētas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7.-9. klašu atklātā ģeogrāfijas olimpiāde

7.-9. klašu skolēni 09.02.2017. 10:00 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Jelgavas un Šauļu pilsētu 8. klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde

8. 10.02.2017. 07:45 Šauļi, Lietuva
Izbraukšana pl. 7:45 no ZRKAC Rezultāti

Krievu valodas (dzimtās) 31. atklātā olimpiāde (2. posms)

8. - 12. 18.02.2017. 09:00 Jelgavas 5. vidusskola
Rezultāti

Angļu valoda (reģionālā)

8. (7.), 11. (10.) klases 28.04.2017. 10:00 Jelgavas Valsts ģimnāzija
Pieteikšanās šeit

Mūzika

5. - 12. klases 08.03.2017. 10:00 Jelgavas 4. vidusskola
Rezultāti (08.03.)
5. - 12. klases 23.03.2017. 10:00 Jelgavas 4. vidusskola
Rezultāti (08.03.)