Sākums › Jauniešiem › Konkursi skolēniem
Konkursi skolēniem

Jelgava – ceļā uz Latvijas 100

Dalībnieki: Vispārizglītojošo un speciālās izglītības iestāžu 4. klašu skolēni, komandā 8 cilvēki (4 zēni un 4 meitenes). Katru komandu pavada 2 skolotāji.

Norises laiks: 2017. gada 2. maijs, pl. 10.00

Konkursa nolikumsLejuplādēt
Kurzemes guberņa 19. gadsimtā

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 8. klašu skolēnu komandas 4 cilvēku sastāvā.

Norises laiks: 2017. gada 2. maijā pl. 12:00

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Pieteikuma veidlapaLejuplādēt
Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi

Dalībnieki: uzaicinātie  7.-12. klašu skolēni

Norises laiks: 2017. gada 7. aprīlis pl. 10:00
Latvijas un Krievijas tautu kultūras

Dalībnieki: pilsētas 10. - 12. klašu skolēnu komandas pēc pieteikuma

Norises laiks: 2017. gada 6. aprīlis pl. 12:00

Informācija: 29770428
Matemātikas konkurss – olimpiāde 4. klasei „Tik vai...Cik?”, 4. kārta

Dalībnieki: pēc uzaicinājuma

Norises laiks: 2017. gada 6. aprīlis pl. 10:00
Jaunie pētnieki

Dalībnieki: 4. klašu komandas

Norises laiks: 2017. gada 29. marts pl. 13:00

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Pieteikuma veidlapaLejuplādēt
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Latvijas toņi un pustoņi" 2. posms

Dalībnieki: izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas jomu pulciņu audzēkņi

Norises laiks: 2017. gada 9. marts pl. 15:00
Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" organizēts konkurss "Es mīlu tevi, Jelgava!”

Dalībnieki: 6. klašu skolēni

Norises laiks: 2017. gada 24. februāris pl. 10:00

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Pieteikuma veidlapaLejuplādēt
Konkursa "Laiks iEspējām" darbu prezentēšana ekspertu komisijai

Dalībnieki: konkursa dalībnieki

Norises laiks: 2017. gada 21. un 22. februāris pl. 14:00
Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda

Dalībnieki: pirmskolas vecuma bērni no 5 gadiem līdz 6. klašu skolēni

Norises laiks: 2017. gada 21. februāris pl. 10:00
Daiļlasītāju konkurss "Riti raiti, valodiņa!" bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda

Dalībnieki: 7.-12. klašu skolēni

Norises laiks: 2017. gada 20. februāris pl. 14:00
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2017" 1. kārta

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas vokālie ansambļi, vokālā žanra mazie mūzikas kolektīvi

Norises laiks: 2017. gada 8. februāris pl. 14:00
Bioloģijas, ķīmijas, fizikas metodisko apvienību konkurss "B-Ķ-F"

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 9. klašu skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā.

Norises laiks: 2017. gada 17. janvāris pl. 13:00 - 15:00

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Pieteikuma anketaLejuplādēt
Droši un radoši informācijas pasaulē

Dalībnieki: Jelgavas skolu 3. klašu skolēni (komandā 5 dalībnieki)

Norises laiks: no 2017. gada 5. janvāra līdz 2017. gada 31. janvārim

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Konkursa pieteikumsLejuplādēt
Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss

Dalībnieki: 1.-12. klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi

Norises laiks: no 2017. gada 27. februāra līdz 2017. gada 11. aprīlim

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Pieteikuma veidlapaLejuplādēt

Rezultāti JelgavāLejuplādēt
Video konkurss "Mana mīļākā vieta"

Dalībnieki: 6. - 12. klašu skolēni

Līdz 15. decembrim
6. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss ”Izzini Jelgavu” 2016./2017. m.g.

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas vispārējas un profesionālās izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi

Norises laiks: no 2016. gada 10. septembra līdz 2017. gada 26. aprīlim

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Tēmu piedāvājumsLejuplādēt

Konkursa pieteikumsLejuplādēt

Darba kārtībaLejuplādēt

Rezultāti (6.-8. kl)Lejuplādēt

Rezultāti (9.-12. kl)Lejuplādēt
Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē!”

Dalībnieki: vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi (1. - 9. klase)

Norises laiks: 2017. gada 16. februāris pl 13:00

Pieteikuma veidlapaLejuplādēt

Konkursa nolikumsLejuplādēt

Rezultāti (1. - 6. kl.)Lejuplādēt

Rezultāti (7. - 9. kl.)Lejuplādēt