Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Sākums › Jauniešiem › Žurnālistikas pamati
Žurnālistikas pamati

Mērķa auditorija

Jaunieši, kurus interesē žurnālistika un audiovizuālā mediju māksla un kas vēlās attīstīt savas radošās spējas šajā jomā


Mācību rezultāts

Izpratne par mediju telpu ikdienā un vidē, kas ļoti strauji attīstās. Izpratne par televīzijas, laikrakstu un internetportālu ziņu dienestu redakciju darbību. Zināšanas par ziņu izvedi un to publicēšanu. Pilnveidotas spējas strādāt komandā un patstāvīgi, risinot aktuālās atsevišķu sabiedrības kopu problēmas. Apgūtas zināšanas un gūtas praktiskās iemaņas sabiedrības viedokļa izzināšanā, analizēšanā un atspoguļošanā publiskajā telpā.


Mācību procesa organizācija un metodes

Programma sastāv no diviem moduļiem, katrs modulis tiek īstenots viena mācību semestra laikā.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Nodarbību ilgums- 2 stundas (120 minūtes).

Darba metodes: grupas nodarbības, radošas darbnīcas, piedalīšanās un konkursu organizēšana, ekskursijas, grupu un pāra darbs un spēles, patstāvīgais darbs, paņēmiena „vienaudzis vienaudzim” īstenošana, projekta izstrāde un prezentēšana, meistarklases, praktiskās nodarbības.


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159; 29222737;
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, www.zrkac.lv