Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Sākums › Darba meklētājiem › Kursi darba meklētājiem
Kursi darba meklētājiem

Apmācību piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši apmācību kuponu. Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ESF projektu "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001 un "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros:


 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 2. kvalifikācijas līmenis (Akreditēta profesionālās tālākizglītības programma) 480 stundas
 • 67K mod. - Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150
 • 68K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100
 • 69K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100
 • 70K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100
 • 71K mod. - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
 • 86K mod. - Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 150
 • 91K mod. - Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150
 • 92K mod. - Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 100
 • 1aK mod. - Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim 150
 • 2aK mod. - Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 150
 • 3aK mod. - Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim 150
 • 100K mod. - Datorzinības bez priekšzināšanām 120
 • 101K mod. - Datorzinības ar priekšzināšanām 120
 • 110K mod. - Corel Draw Graphics 120
 • 116K mod. - Web risinājumu izstrāde 120
 • 119K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma „Zalktis”) 80
 • 121K mod. - Datorprasmes grāmatvedībā (programma „1C grāmatvedība”) 150
 • 172K mod. – Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes – pamata līmenis (ar ECDL sertifikāciju) 120
 • 173K mod. – Eiropas digitālo kompetenču ietvaram atbilstošās datorprasmes – lietpratēju līmenis (ar ECDL sertifikāciju) 120

* - Informācija par prasībām personas iesaistei apmācību procesā un kārtību apmācību kupona saņemšanai skatīt mājas lapā www.nva.gov.lv vai interesēties tuvākajā Nodarbinātības Valsts aģentūras filiālē.