SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Personāla atlase, novērtēšana un vadība
        

Mērķa auditorija

Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, personāla atlases speciālisti, citu nozaru speciālisti, kuri uzņēmumos veic personāla vadītāja funkcijas un ikviens interesents, kurš vēlas apgūt personāla vadības pamatus.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar personālu - to atlasot, novērtējot un vadot.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes Mācību ilgums - 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību process organizēts trijās dienās kā atvērta un praktiska izglītojamo un pasniedzēja kopdarbība. Tiek izmantotas dažādas formas un metodes: grupu darbs, komandas dinamikas spēles, diskusija, lietišķās spēles, refleksija, projekta prezentācija, prāta vētra, darba materiālu analīze, konsultācijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 150.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties