SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Sekretariāta un biroja darbs
Klientorientēta saskarsme
        

Mērķa auditorija

Pakalpojumu, tirdzniecības uzņēmumu un iestāžu darbinieki, klientu apkalpošanas sfērā strādājošie vai topošie speciālisti, kam ikdienas darba pienākumos ietilpst klientu apkalpošana. Jaunie speciālisti, biroju vadītāji, sekretāres, kā arī darbinieki, kam ir praktiskā darba pieredze, bet trūkst teorētisko zināšanu.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar klientiem, apgūstot katra cilvēka individuālo lomu repertuāru, praktiskus paņēmienus stresa regulēšanai, konfliktu risināšanai un cilvēku dažādās iespējamās pozīcijas saskarsmē un prasmi izmantot gūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē un darbā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību process organizēts trijās dienās kā atvērta un praktiska izglītojamo un pasniedzēja kopdarbība. Tiek izmantotas dažādas formas un metodes: grupu darbs, lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, dažādi interaktīvi vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 97.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties