SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Sekretariāta un biroja darbs
Personīgā tēla veidošana
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, speciālisti, darbinieki un ikviens interesents, kurš vēlas attīstīt prasmes un iemaņas personīgā tēla veidošanā.


Mācību rezultāts

Gūta izpratne par pozitīva tēla un pozitīva sevis pasniegšanas veida nozīmi karjeras veidošanā un zināšanas un prasmes praktiskai darbībai personīgā tēla pilnveidošanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantota lekcija, diskusijas, individuālais un grupu darbs, uzdevumi, tests.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 107.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties