SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas, sākumskolas, speciālās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Programmas saturs nodrošinās pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidi darbā ar pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un sākumskolas skolēniem, apgūstot Montesori pedagoģijas apmācības metodes, kas attīsta bērnu matemātiski loģisko domāšanu un palīdz atklāt matemātiskās likumsakarības.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Programmas apguvē tiek pielietota komunikatīvā metode, pāru darbs, grupu darbs, diskusijas, darbs ar mācību didaktisko materiālu. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums – 48 stundas.

Programmu var apgūt arī moduļos:
1. modulis- Montesori matemātisko prasmju attīstīšanas pamatprincipi (24 st.),
2. modulis- matemātisko prasmju attīstīšana 3-6 gadus veciem bērniem (12 st.),
3. modulis- matemātisko prasmju attīstīšana 5-7 gadus veciem bērniem (12 st.).


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 68.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties