Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Angļu valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Angļu valoda – augstākais līmenis C1 advanced
        

Mērķa auditorija

Katrs, kuram ir vidējā valodas prasmes līmeņa priekšzināšanas un kurš vēlas tās pilnveidot, lai līdzvērtīgi ar dzimtās valodas lietotājiem komunicētu angliski runājošā vidē.


Mācību rezultāts

Valodu apgūst atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes  runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves augstākajam (C) līmenim Jūs varēsiet:

  • Lietot valodu ar tādu valodas precizitāti, kas raksturīga augsta līmeņa valodas apguvēja runai, runāt brīvi, precīzi atklājot nozīmes smalkākās nianses un pareizi lietojot dažādus izteiksmes līdzekļus;
  • Saprast un apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu un rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt;
  • Izteikties spontāni, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās;
  • Precīzi un atbilstoši vēstījuma stilam izteikties rakstiski, pārzinot kā neformālo rakstu valodu, tā lietišķos rakstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Valodas prasmes līmeņa diagnostikas tests pieejams mājas lapā www.zrkac.lv Mācību ilgums 120 mācību stundas. Mācības notiek grupās 6 – 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā. Iespējama arī valodas līmeņa apguve moduļos. Katrs modulis - 60 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no mācību stundu skaita nedēļā ir 4 - 6 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie Oksfordas un Kembridžas universitāšu izdotie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Vienam izglītojamajam grupā: Katrs modulis EUR 190 (ar grāmatu), EUR 170 (bez grāmatas).

Vienam izglītojamajam mazā grupā: EUR 260 (ar grāmatu), EUR 240 (bez grāmatas).

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties