SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Vācu valoda

Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Vācu valoda iesācējiem, pamata līmenis: Niveaustufe A1
        

Šis kurss būs piemēroti ikvienam, kurš vēlas uzsākt vācu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūtu informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A1) līmenim, jūs varēsiet:

  1. Sazināties vienkāršā veidā par ikdienas un profesionālajām tēmām;
  2. Uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt par sevi, dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem un sev piederošām lietām;
  3. Izteikt vienkāršus apgalvojumus un atbildēt par sev svarīgākajām jomām vai labi zināmiem tematiem;
  4. Lasīt un saprast vienkāršus tekstus paziņojumos, katalogos, norādēs;
  5. Saprast pazīstamus vārdus un vienkāršas frāzes;
  6. Aizpildīt tipveida dokumentus un uzrakstīt īsus, personiska satura tekstus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 120 mācību stundas (4,5 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie Hueber izdevniecības mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu vācu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 364.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas un materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties