Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Vācu valoda

Esošais kursu piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31. augustam.

Vācu valoda - pamata līmenis- A2
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas turpināt vācu valodas apguvi, lai pilnveidotu prasmes uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Valodu apgūst atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes - runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A2) līmenim, Jūs varēsiet:

  • Sazināties par ikdienā bieži veicamām darbībām, uzturēt vienkāršu dialogu, detalizēti aprakstīt ikdienas vidi un dienas kārtību;
  • Iegūt vienkāršu informāciju ceļojot, izmantot sabiedrisko transportu, nopirkt biļetes, orientēties pilsētvidē un noskaidrot atrašanās vietu;
  • Iegādāties ikdienā nepieciešamās preces un saņemt pakalpojumus;
  • Aprakstīt pagātnes notikumus un personisko pieredzi;
  • Izteikties īsi par savu profesionālo darbību un karjeru.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes Valodas prasmes līmeņa diagnostikas tests pieejams mājas lapā www.zrkac.lv. Mācību ilgums 120 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 10 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā rīta un vakara grupās. mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācību ilgums atkarībā no mācību stundu skaita nedēļā ir 4 - 6 mēneši.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu vārdnīcu, uzziņu un profesionālās leksikas apguvei nepieciešamo materiālu klāstu. Pasniedzēju konsultācijas jūsu individuālo mācību vajadzību pilnveidei.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360 (maksā iekļautas mācību grāmatas)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties