Datorprasmes ar priekšzināšanām
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes sarežģītu dokumentu noformēšanā, izmantojot teksta, tabulu, formu un grafikas rediģēšanas iespējas Windows vidē, kā arī apgūt mājas lapu veidošanas pamatus.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:
1. MS Word lietotnē apstrādāt liela apjoma tekstus, izmantot iebūvētos teksta stilus un izveidot savus stilus, ievietot tekstā objektus un izveidot sarežģītas tabulas.
2. MS Excel lietotnē ievadīt un apstrādāt liela apjoma datus, veikt datu atlasi, izmantot saliktās formulas, veidot šķērsgriezuma tabulas un diagrammas.
3. MS PowerPoint lietotnē izveidot sagataves, veidot interaktīvas prezentācijas, pievienot vadības pogas.
4. MS Access lietotnē izveidot un rediģēt datu tabulas, vaicājumus, formas un pārskatus.
5. Web lapu izstrādē apgūsiet pamatelementus statiskas mājas lapas izveidei.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi veicot dažāda veida uzdevumus Windows vidē. Izglītojamie saņem mācību materiālu komplektu CD formātā.

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību ilgums 120 mācību stundas (3,5 - 5 mēneši atkarībā no nodarbību skaita nedēļā). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 360.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties