Tiešsaistes pamati (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas sākt apgūt prasmes darbam interneta vidē un elektroniskā pasta lietošanā. Programma sagatavo ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Mācību procesā Jūs apgūsiet prasmes meklēt informāciju, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu un pieejamos meklētājprogrammu līdzekļus, fiksēt tīmekļa lappusi ar grāmatzīmi, izdrukāt Web lappuses un meklēšanas pārskatus, izmantot elektroniskā pasta programmatūru ziņojuma veidošanai, nosūtīšanai, saņemšanai, dzēšanai, saglabāšanai. Jūs pratīsiet iegūt informāciju sev interesējošās mājas lapās un komunicēt sociālajos tīklos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus interneta vidē.

Mācību ilgums 24 mācību stundas (1,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties