Datora lietošanas pamati (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri vēlas izprast datora darbības pamatprincipus, kas saistīti ar datora lietošanas drošības, juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem, kā arī sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jums būs zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), datoriem, ierīcēm un ar programmatūru saistītiem pamatjēdzieniem. Pratīsiet ieslēgt, izslēgt datoru, strādāt darbavirsmas vidē, izmantot ikonas un logus, izmantot iebūvētās palīdzības funkcijas. Spēsiet veiksmīgi organizēt failus un mapes. Izpratīsiet tīklu pamatjēdzienus, datu un ierīces aizsardzību no ļaunprātīgām programmām un pratīsiet veidot datu rezerves kopijas. Pratīsiet izveidot, saglabāt un izdrukāt vienkāršu dokumentu.

Moduļa apguve sagatavo ECDL eksāmena Moduļa kārtošanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālu.

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 līdz 3 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 mēnesis). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
 

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties