Tekstapstrāde (MS Word) - padziļināti (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuriem ir pamatzināšanas tekstapstrādē un nepieciešamas padziļinātas zināšanas tekstapstrādes lietotnes iespēju izmantošanā. Visi, kuri vēlas sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai padziļinātā līmenī. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Mācību procesa laikā apgūtās prasmes ļaus efektīvi veikt uzdevumus liela izmēra teksta dokumentu izveidē, formatēšanā un sarežģītu dokumentu noformēšanā, izmantojot teksta, tabulu, formu un grafikas rediģēšanas iespējas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida tekstapstrādes uzdevumus MS Word 2010/2013 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 - 1,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums -  45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties