Darbs ar elekroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel) padziļināti (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuriem ir pamatzināšanas MS Excel programmā un nepieciešams tās padziļināt, lai strādātu ar matemātiskiem aprēķiniem, datu definēšanu, analīzi, rediģēšanu un datu attēlošanu diagrammu veidā. Programma sagatavo ECDL eksāmena moduļa kārtošanai padziļinātā līmenī. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments..


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Izmantot šūnu un datu rediģēšanas dažādus līdzekļus un iespējas.
2. Sasaistīt datus vienas darblapas ietvaros, starp darblapām, starp darbgrāmatām. Noformēt un prezentēt diagrammas, grafikus.
3. Pielietot dažādas funkcijas (datuma, laika, matemātiskās, statistiskās, teksta, finansiālās, informācijas iegūšanas un atsauces funkcijas, datu bāzu un saliktās funkcijas).
4. Pielietot datu aizsardzības un drošības līdzekļus.
5. Izmantot datu analīzes līdzekļus (šķērsgriezuma tabulas, scenārijus, auditēšanas).
6. Izveidot, rediģēt un noformēt makrokomandas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS Excel 2010/2013 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 - 1,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties