Datu bāzes (MS Access) - padziļināti (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuriem ir pamatzināšanas MS Access programmā un kuri vēlas padziļināti apgūt sarežģītu datu apstrādi un noformēšanu datu bāzēs. Programma sagatavo ECDL eksāmena moduļa kārtošanai padziļinātā līmenī. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Efektīvi izmantot datu bāzu lietotni, lai organizētu, vāktu, kontrolētu un pārskatītu datus.
2. Analizēt un izvēlēties labāko veidu, kā sasaistīt un organizēt datu plūsmu datu bāzēs.
3. Izmantot makrokomandas, importēt, eksportēt un sasaistīt (link) datus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS Access 2010/2013 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 - 1,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties