Prezentāciju tehnoloģijas (MS PowerPoint) - pamatkurss (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas sākt apgūt pamatzināšanas un prasmes prezentāciju veidošanai. Programma sagatavo ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments. Nepieciešamas priekšzināšanas datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet darboties ar prezentāciju un saglabāt to citā datņu formātā, izmantot lietotnes palīdzības funkciju. Pratīsiet izvēlēties dažādus slīda izklājuma un noformējuma veidnes. Mācēsiet ievadīt un rediģēt, formatēt tekstu, attēlus, ilustrācijas, zīmētus objektus. Pratīsiet izveidot un formatēt diagrammas, lai atspoguļotu datus. Pratīsiet pievienot slīdu pārejas, objektu animācijas efektus un izdrukāt prezentāciju.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS PowerPoint 2010/2013 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 18 mācību stundas (1 mēnesis). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 54.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties