Prezentāciju tehnoloģijas (MS PowerPoint) - padziļināti (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuriem ir priekšzināšanas un kuri vēlas padziļināti apgūt daudzveidīgas prasmes prezentāciju līdzekļu izmantošanā interaktīvu prezentāciju izveidei. Programma sagatavo ECDL eksāmena moduļa kārtošanai padziļinātā līmenī. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Izveidot sarežģītus formatēšanas, prezentācijas struktūras apstrādes un multivides efektus.
2. Izveidot sarežģītas diagrammas un grafikus, uzlabot prezentācijas vizuālo efektivitāti, izmantojot zīmēšanas un ilustrāciju apstrādes rīkus.
3. Izmantot vienkāršas makrokomandas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS PowerPoint 2010/2013  vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 - 1,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties