Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Veidojam filmu (programma PowerDirector)
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas iemācīties vienkārši un efektīgi apstrādāt savus ceļojumu, dažādu pasākumu un citus videomateriālus.


Mācību rezultāts

Iegūtas zināšanas un prasmes, kas ļaus iejusties gan operatora, gan režisora lomā un sniegs gandarījumu, montējot videomateriālus. Kursu laikā izveidosiet videofilmu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 18 mācību stundas (1 mēnesis).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 1 - 2 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. Interaktīvas, praktiskas nodarbības datorklasē. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 56.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties