3D vizualizācija un animācija brīvpieejas programmā Google Sketchup
        

Mērķa auditorija

Studenti, profesionālo skolu audzēkņi - topošie vides dizaineri, ainavu arhitekti, būvnieki, mēbeļnieki un visi interesenti, kuriem nav priekšzināšanu trīsdimensiju attēlu veidošanā un kuri vēlas sākt šīs prasmes apgūt.

Nepieciešamas pamatiemaņas darbā ar datoru.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Izmantot brīvpieejas programmas Google Skecthup vienkāršu trīsdimensiju objektu un vides veidošanā
2. Izmantot programmas rīkus vienkāršas animācijas izveidē
3. Izveidot vienkāršus trīsdimensiju objektus un vidi, kā arī telpiskas scēnas vienkāršas animācijas

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Tas būs radošs process, kurā katrs kursu dalībnieks individuāli izveidos telpiskus objektus, vidi un video animāciju.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Mācību ilgums 24 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācību ilgums atkarībā no nodarbību skaita nedēļā - 1 līdz 2 mēneši.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00  (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15  (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30  (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties