Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Mājaslapas izveide tiešsaistē
        

Šis kurss būs piemērots interesentiem, kuri vēlas izveidot vienkāršu mājaslapu ar Interneta tiešsaistes vietnes palīdzību. Nepieciešamas prasmes darbā ar datoru un internetu.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Izmantot vienkāršas mājaslapas izstrādes lietojumprogrammas.
2. Izmantot Interneta tiešsaistes piedāvātos gatavos rīkus un elementus.
3. Orientēties mājaslapas publicēšanas iespējās.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 12 mācību stundas (2 nedēļas).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 1 reizi nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Tas būs radošs process, kurā katrs grupas dalībnieks izveidos funkcionējošu mājas lapu ar Interneta tiešsaistes vietnes palīdzību. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 39.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties