SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība

Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: transports un uzglabāšana
        

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba aizsardzība un drošība” 60 stundu apjomā.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par raksturīgākajiem darba vides riska faktoriem, izmantotajām tehnoloģijām un citiem ar darba aizsardzības saistītiem jautājumiem transporta un uzglabāšanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta LR IZM Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 40 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, grupu darbs, praktiskie darbi, piemēru analīze, darbs ar likumdošanas aktiem, diskusijas. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 130.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties