SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība

Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Aktualitātes darba aizsardzībā un drošībā
        

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri vēlas papildināt zināšanas par izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos.


Mācību rezultāts

Gūtas teorētiskas zināšanas par likumdošanas izmaiņām, kas saistītas ar prasībām darba aizsardzībā un drošībā un gūti ieteikumi to izmantošanā uzņēmumā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Aktualitātes darba aizsardzībā un drošībā

26. septembrī
pl.10:00 - 13:10
Pieteikties
Atgriezties