SākumsKursu katalogsSev, mājai un ģimenes biznesam › Ģimenes izglītība

Jaunais kursu katalogs pieejams testa režīmā.

Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai
        

Šie kursi būs piemēroti pirmskolas un sākumskolas pedagogiem, jo ir pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma.

Kursi būs noderīgi arī vecākiem, vecvecākiem, auklītēm un mājskolotājām, kā arī katram, kurš vēlas iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas Montesori pedagoģijas metodes izmantošanai agrīnās bērnības un jaunākā skolas vecuma bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai.


Mācību rezultāts

Teorētiskā daļa palīdzēs izprast Montesori metodes neirofizioloģisko pamatojumu, izprast Montesori pedagoģijas principus un to, kā tā var palīdzēt attīstīt bērna iedzimtos dotumus un spējas. Tiks apgūti pamatprincipi darbam ar valodas attīstības materiālu, matemātikas un sajūtu materiālu, iepazīti rakstītprasmes un lasītprasmes attīstības priekšnoteikumi un sensitīvās fāzes bērna attīstībā.

Praktiskajās nodarbībās tiks iepazītas spēles un vingrinājumi, kā bērnam interesantās un saistošās nodarbēs padarīt saprotamus matemātiskos jēdzienus, iemācīt pazīt burtus un lasīt, attīstīt uztveri, koncentrēšanos, kārtības un pašdisciplīnas iemaņas, iepazīt apkārtējo pasauli un tās jēdzienus. Tiks iepazīts plašais Montesori attīstošo spēļu materiāls: praktiskās dzīves mācību materiāls, sensorais jeb sajūtu mācību materiāls, matemātikas un valodas mācību materiāls.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 40 mācību stundas (5 nedēļas).

Mācības notiek 1 reizi nedēļā no plkst. 9.00 - 16.30. 1 nodarbība ilgst 8 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 3 mācību dienas ir teorētisko zināšanu apguve pie profesora V. Folkmaņa un 2 dienas praktiskās mācības ZRKAC Montesori pedagoģijas kabinetā.

Mācību procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas un situāciju analīze. Seminārus vada Valdis Folkmanis, ārsts neirologs, Montesori medicīniskās pedagoģijas speciālists, medicīnas zinātņu doktors, pedagoģijas zinātņu maģistrs, Sociālpediatrijas centra direktors.

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 138.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 29222737, 63012159; 63082101
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai

2. janvārī
Sem.- 2., 3., 4. janv.
Prakt. 7.,14. janv. 9:00-16:00
Pieteikties
Atgriezties