SākumsKursu katalogsSev, mājai un ģimenes biznesam › Ģimene un bērna attīstība
Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai
        

Mērķa auditorija

Pirmskolas un sākumskolas pedagogi, vecāki, vecvecāki, auklītes un mājskolotājas, kā arī katrs, kurš vēlas iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas Montesori pedagoģijas metodes izmantošanai agrīnās bērnības un jaunākā skolas vecuma bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai.


Mācību rezultāts

Teorētiskā daļa palīdzēs  izprast Montesori metodes neirofizioloģisko pamatojumu, izprast Montesori pedagoģijas principus un to, kā tā var palīdzēt attīstīt bērna iedzimtos dotumus un spējas. Tiks apgūti pamatprincipi darbam ar valodas attīstības materiālu, matemātikas un sajūtu materiālu, iepazīti rakstītprasmes un lasītprasmes attīstības priekšnoteikumi un sensitīvās fāzes bērna attīstībā.

Praktiskajās nodarbībās tiks iepazītas spēles un vingrinājumi, kā bērnam interesantās un saistošās nodarbēs padarīt saprotamus matemātiskos jēdzienus, iemācīt pazīt burtus un lasīt, attīstīt uztveri, koncentrēšanos, kārtības un pašdisciplīnas iemaņas, iepazīt apkārtējo pasauli un tās jēdzienus. Tiks iepazīts plašais Montesori attīstošo spēļu materiāls: praktiskās dzīves mācību materiāls, sensorais jeb sajūtu mācību materiāls, matemātikas un valodas mācību materiāls.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas un situāciju analīze. Seminārus vada Valdis Folkmanis, ārsts neirologs, Montesori medicīniskās pedagoģijas speciālists, medicīnas zinātņu doktors, pedagoģijas zinātņu maģistrs, Sociālpediatrijas centra direktors. Praktiskās nodarbības notiek pie Ievas Liepiņas, ZR KAC Montesori praktikumu vadītājas.

Mācību ilgums - 40 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 -12 izglītojamajiem.1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 120.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 29222737, 63012159; 63082101
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties