Floristikas pakalpojumi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri vēlas apgūt florista profesiju, strādāt ziedu salonā vai uzsākt uzņēmējdarbību floristikas pakalpojumu jomā. Programma būs  piemērota arī ģimenēm, kuras vēlas kopīgi veidot savu ģimenes mazo biznesu.


Mācību rezultāts

Mācību procesa laikā Jūs apgūsiet:

1. Botānikas un puķkopības pamatus.
2. Materiālmācības un kompozīcijas pamatus.
3. Floristikas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas.
4. Tirdzniecības un pārdošanas prasmes florista darbā.
5. Darba aizsardzības un darba likumdošanas normas florista darbā.
6. Informācijas tehnoloģiju izmantošanu florista darbā.

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta LR IZM Apliecība par 2. profesionālās kvalifikācijas līmeni profesijā florists (LR IZM licence Nr. P 1719).


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 480 mācību stundas (8 mēneši). Teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. 240 mācību stundās tiek apgūtas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, atbilstoši programmas mācību priekšmetu saturam. Kvalifikācijas prakses laikā (240 mācību stundas) apgūtās zināšanas un iemaņas tiek nostiprinātas, praktiski strādājot profesionālā vidē, apkalpojot klientus, piedaloties pasūtījumu izpildē un iepazīstot florista darba specifiku.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas.

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 682.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties