Floristikas pamati
        

Programma paredzēta interesentiem, kuri vēlas iemācīties izprast floristikas kompozīciju veidošanas pamatus, lai paši gatavotu dažādus floristikas izstrādājumus.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  • Izvēlēties, pareizi kopt un uzglabāt augus un dekoratīvos materiālus floristikas izstrādājumiem;
  • Izgatavot floristikas izstrādājumus – pušķus, vainagus, vītnes, un citus izstrādājumus atbilstoši tehniskajām un mākslinieciskajām prasībām;
  • Veidot kompozīcijas traukos, dekoratīvi noformēt telpaugus;
  • Florāli iesaiņot dāvanas un dekorēt automašīnas;
  • Veidot floristikas izstrādājumus atbilstoši gadskārtu svētku tradīcijām.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 150 mācību stundas (4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Floristikas kompozīciju veidošana tiek apgūta praktiski darbojoties, teorētiskās zināšanas tūlītēji pielietojot konkrētu darbu izgatavošanā praktiskajās nodarbībās.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 400.00 (maksā iekļauti mācību materiāli, izņemot floristikas materiālus – augus, dekorus un personīgos darba instrumentus).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties