Dārza dizains un ierīkošana
        

Mērķa auditorija

Jebkurš interesents, kurš vēlas apgūt specifiskas daiļdārzniecības un ainavu plānošanas zināšanas, īstenot savas dārza ainavu risinājuma ieceres un izveidot unikālu dārza ainavas dizaina projektu. 


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:
1. Izprast likumsakarības veiksmīgai dārza projektēšanai.
2. Uzzīmēt dārza vai apstādījumu individuālu projektu.
3. Izvēlēties augu sortimentu.
4. Praktiski ierīkot un kopt dārzu vai apstādījumu.

Rezultāts būs Jūsu izstrādāts individuāls dārza projekts.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. Tēmu apguvē tiek izmantoti foto un video materiāli. Paredzēta ekskursija uz daiļdārziem un stādu audzētavām. Mācību procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas un situāciju analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 60 mācību stundas (4,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 1 reizi nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība - 4 mācību stundas.
Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 168.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties