SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Motivācija un mērķu hierarhija
        

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji, darbinieki, ikviens interesents, kurš vēlas gūt zināšanas par motivācijas faktoriem, mērķiem un prioritātēm


Mācību rezultāts

Gūtas prasmes apzināt vajadzības, intereses, izprast savas rīcības dzinuļus jeb motivāciju, formulēt un izvirzīt mērķi. Motivēt sevi profesionālu un personīgu mērķu sasniegšanai. Novērtēt iespējas, resursus un šķēršļus mērķu sasniegšanai. Izvirzīt un sakārtot prioritātes mērķu sasniegšanai, organizēt un veikt darbību mērķu īstenošanai, izmantot motivācijas faktorus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācībās tiek izmantotas dažādas mācību formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, grupu darbs.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 120.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties