SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu pedagogi.


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā pedagogi apgūs praktiskas iemaņas dinamisku un animētu prezentāciju veidošanā, pilnveidos zināšanas par metodisko materiālu izstrādes pamatprincipiem, interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošanu izglītības programmu īstenošanā un informatīvu materiālu sagatavošanā, kā arī pilnveidos prasmes pielietot internetā pieejamos resursus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 izglītojamajiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 16 mācību stundas.


Informācija un pieteikšanās

Tālr. 63012152, 63012153;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties