SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Pagarinātās dienas grupas darba organizācija
        

Mērķa auditorija

Pamatskolas pedagogi.


Mācību rezultāts

Programmas saturs nodrošinās pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidi pagarinātās dienas grupas pedagogiem, apgūstot skolēnu patstāvīgās mācīšanās stratēģijas, skolēnu vecumposma attīstības īpatnības un saskarsmes psiholoģiskās likumsakarības. Pagarinātās dienas grupas pedagogi apgūs sadarbības modeļus ar skolēnu vecākiem, atbalsta personālu, lai izprastu skolēnu uzvedību, saskarsmi un palīdzētu saprasties ar citiem skolēniem. Pedagogi apgūs Montesori pedagoģijas apmācības elementus, kas palīdz skolēniem izprast matemātiskās likumsakarības un attīsta valodu. Pedagogi iepazīsies ar normatīvajiem  dokumentiem, kas regulē pedagogu darbību pagarinātās dienas grupā. Programmas laikā pedagogi apgūs praktiskus paņēmienus, kurus varēs izmantot skolēnu radošajai attīstībai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 24 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 34.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties