Darbs ar elekroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel) pamatkurss (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas apgūt izklājlapu pamatus un sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Darboties ar izklājlapām un saglabāt tās citos datņu formātos.
2. Izmantot šūnu un datu rediģēšanas dažādus līdzekļus un iespējas. Atlasīt, kārtot un kopēt, pārvietot un dzēst datus.
3. Izmantot standartfunkcijas matemātisko un loģisko formulu izveidē. Atpazīsiet standartkļūdu paziņojumus saistībā ar formulu izveidošanu.
4. Atlasīt datus, izveidot un noformēt diagrammas.
5. Pielāgot izklājlapas iestatījumus un izdrukāt dokumentu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS Excel 2010/2013 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 32 mācību stundas (1 - 1,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 96.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties