Tekstapstrāde (MS Word) pamatkurss (ECDL modulis)
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas apgūt tekstapstrādes pamatus un sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet darboties ar dokumentiem, saglabāt tos citos datņu formātos. Mācēsiet izmantot iebūvētās palīgfunkcijas. Pratīsiet izveidot, rediģēt maza izmēra teksta dokumentus un koplietot tos. Pratīsiet ievietot dokumentā tabulas, attēlus un zīmētus objektus. Pielietosiet dokumentos pasta sapludināšanu. Pratīsiet pielāgot lapas iestatījumus un pārbaudīt dokumenta pareizrakstību.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida tekstapstrādes uzdevumus MS Word 2010/2013 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Mācību ilgums 40 mācību stundas (1,5 - 2,5 mēneši). Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 - 3 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas.

Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām. Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 120.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties