Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Sadarbība tiešsaistē
        

Šis kurss būs piemērots visiem interesentiem, kuri vēlas apgūt zināšanas un prasmes tiešsaistes sadarbības rīku uzstādīšanā un izmantošanā.  


Mācību rezultāts

Apgūsiet jēdzienus un prasmes, kas attiecas uz tiešsaistes sadarbības rīku uzstādīšanu un izmantošanu, piemēram, uzglabāšanas, produktivitātes programmatūra, kalendāri, sociālie mediji, tiešsaistes sapulces un mācību vides, mobilās tehnoloģijas.

Moduļa apguve sagatavo Eiropas datorprasmes (ECDL) eksāmena kārtošanai.

Intereses gadījumā ir iespējams sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 24 mācību stundas (1 mēnesis).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālu.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 73.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties