Sadarbība tiešsaistē
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri vēlas apgūt zināšanas un prasmes tiešsaistes sadarbības rīku uzstādīšanā un izmantošanā un sagatavoties ECDL eksāmena kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, starptautiski atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.


Mācību rezultāts

Apgūsiet jēdzienus un prasmes, kas attiecas uz tiešsaistes sadarbības rīku uzstādīšanu un izmantošanu, piemēram, uzglabāšanas, produktivitātes programmatūra, kalendāri, sociālie mediji, tiešsaistes sapulces un mācību vides, mobilās tehnoloģijas.
Moduļa apguve sagatavo Eiropas datorprasmes (ECDL) eksāmena kārtošanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālu. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem 2 līdz 3 reizes nedēļā vakara grupās. Mācību ilgums 24 mācību stundas (1 mēnesis). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas. Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu. Iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 72.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties