SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Datu analīzes iespējas MS Excel 2010/2013
        

Mērķa auditorija

Daudzi izmanto programmu MS Excel, taču pieredze rāda, ka šīs programmas piedāvātās iespējas tiek izmantotas tikai par apmēram 5%. Šī semināra mērķis ir iepazīstināt jūs ar datu vizualizācijas un analīzes rīkiem, kas pieejami MS Excel. Šīs prasmes ir vajadzīgas tiem, kuri veido datu analīzi vai gatavo datus demonstrācijai.


Mācību rezultāts

Seminārā tiks apskatīti:

  1. Nosacījuma formatēšanas rīki, kas ļauj īpaši noformēt atsevišķas šūnas, kas atbilst noteiktām prasībām un, kas tabulu padara pārskatāmāku.
  2. Kopsavilkuma tabulas (Pivot Table), kas apjomīgu tabulu informāciju spēj parādīt Jums interesējošā griezumā.
  3. Instrumenti ievades datu meklēšanai (Goal Seek), kas dod iespēju uzreiz noteikt, kādam jābūt ievades skaitlim, lai aprēķina rezultātā iegūtu vēlamo vērtību.

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 8 mācību stundas, 1 vai 2 nodarbības. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem. 


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 24.00  (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15  (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30  (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties