SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai

Esošais piedāvājums un norādītās cenas ir spēkā līdz 31.augustam.

Diagrammu izveide un noformēšanas MS Excel
        

Jūs strādājat ar MS Excel, protat veidot jaunas izklājlapas, noformēt tabulas, veikt aprēķinus ar formulām un funkcijām, bet nezināt, kā atspoguļot aprēķinu rezultātus ar vizuāli uzskatāmām diagrammām. Šis seminārs jums palīdzēs apgūt visu nepieciešamo, lai izveidotu visdažādākās diagrammas.


Mācību rezultāts

Pēc šī semināra Jūs:

  1. Veidosiet dažāda veida diagrammas: stabiņu, joslu, līniju, sektoru u.c. diagrammas;
  2. Iemācīsieties mainīt diagrammas noformējumu un papildināsiet to ar nestandarta elementiem;
  3. Uzzināsiet, kā izveidot un rediģēt šķērsgriezuma diagrammas (PivotChart)

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 4 mācību stundas (1 nodarbība).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 16.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Pāru nodarbībām: EUR 8.00 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu).

Individuālām nodarbībām: EUR 16.00 (par vienu mācību stundu).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties