SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Diagrammu izveide un noformēšanas MS Excel 2010/2013
        

Mērķa auditorija

Jūs strādājat ar MS Excel, protat veidot jaunas izklājlapas, noformēt tabulas, veikt aprēķinus ar formulām un funkcijām, bet nezināt, kā atspoguļot aprēķinu rezultātus ar vizuāli uzskatāmām diagrammām? Šis seminārs jums palīdzēs apgūt visu nepieciešamo, lai sastādītu visdažādākās diagrammas.


Mācību rezultāts

Pēc šī semināra Jūs:

  1. Veidosiet dažāda veida diagrammas: stabiņu, joslu, līniju, sektoru, u.c. diagrammas;
  2. Iemācīsieties mainīt diagrammas noformējumu un papildināsiet to ar nestandarta elementiem;
  3. Uzzināsiet kā izveidot un rediģēt šķērsgriezuma diagrammas (PivotChart)

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 4 mācību stundas, 1 vai 2 nodarbības. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem. 


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 12.00  (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15  (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30  (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties