SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
MS Excel 2010/2013 papildiespējas - izkrītošie saraksti, šūnu aizsardzība, datu pārsūtīšana tabulās, datu ievades formas
        

Mērķa auditorija

Jūs izmantojat MS Excel dažādu tabulu izveidei un aprēķinu veikšanai, bet tomēr uzskatāt, ka jūsu zināšanas, kas saistītas ar datu ievadi un apstrādi, nav pilnīgas, un jūs varētu paaugstināt savu darba efektivitāti un kvalitāti, tad esat gaidīti uz šo praktisko semināru. Šis seminārs ir ideāli noderīgs uzņēmumiem, kuriem ir daudz līgumu, rēķinu, vēstuļu u.tml. lietvežiem, sekretāriem, uzskaitvežiem un ikvienam, kam ir nepieciešams apgūtu paņēmienus, kas atvieglo datu ievadi un apstrādi strādājot ar liela apjoma tabulām.


Mācību rezultāts

Šajā seminārā Jūs uzzināsiet:

  1. Kā veidot izkrītošus sarakstus un formulas automātiskai šūnu aizpildīšanai jau no jums esošajām datu tabulām.
  2. Kā aizsargāt tabulas šūnas no paša veiktām netīšām izmaiņām un, ja dokumentu izmanto vairāki lietotāji.
  3. Kā aizpildīt tabulu, izmantojot ievades formas (Forms), kā aktivizēt šo rīku, kas ļauj slēpt informāciju, kuru nevēlaties rādīt apkārtējiem, tajā pašā laikā strādājot ar individuālu logu viena klienta datu ievadei.
  4. Kā pat neprotot programmēt, izveidot nelielu programmu. Piemēram, veikt datu pārsūtīšanu no vienas tabulas uz otru, nospiežot paša veidotu pogu.

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 8 mācību stundas, 1 vai 2 nodarbības. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 izglītojamajiem. 


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 24.00  (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15  (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30  (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties