SākumsKursu katalogsSev, mājai un ģimenes biznesam › Ģimene un bērna attīstība
Montesori pedagoģijas praktiskās dzīves materiāls bērna attīstībai
        

Mērķa auditorija

Vecāki, vecvecāki, pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, auklītes un mājskolotāji, katrs, kurš audzina pirmskolas vai sākumskolas vecuma bērnu. Ja Jūs vēlaties apgūt kā bērnam palīdzēt interesantās un saistošās nodarbēs iepazīt matemātiskos jēdzienus, ar kādiem vingrinājumiem var veicināt runas attīstību un paplašināt vārdu krājumu, kā veicināt rakstītprasmi un lasītprasmi, kā arī attīstīt un uzlabot uztveres, koncentrēšanās spēju un citas prasmes, tad šie kursi Jums palīdzēs to apgūt.


Mācību rezultāts

Teorētiskā daļa palīdzēs izprast Montesori medicīniskās pedagoģijas metodes neirofizioloģisko pamatojumu, izprast Montesori pedagoģisko pieeju, kas ir pielāgota konkrētā bērna vajadzībām.

Praktiskajā daļā tiks padziļināti apgūti pamatprincipi darbam ar piecām materiālu grupām:

  1. praktiskās dzīves materiāls
  2. sajūtu materiāls
  3. matemātikas materiāls
  4. valodas attīstības materiāls
  5. kosmiskās mācības un kultūras materiāls

Jūs apgūsiet spēļu un vingrinājumu pielietošanas iespējas bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai gan normas, gan traucētas norises gadījumos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Kursi sastāv no 5 moduļiem (kopā 80 mācību stundas). Ir iespēja apgūt katru modeli atsevišķi (16 mācību stundas katrs modulis):

  1. modulis - praktiskās dzīves materiāla vingrinājumi
  2. modulis - sajūtu materiāla vingrinājumi
  3. modulis - valodas materiāla vingrinājumi
  4. modulis - matemātikas materiāla vingrinājumi
  5. modulis - kosmiskās mācības/kultūras materiāla vingrinājumi

Katrs modulis sastāv no 8 stundu teorijas semināra pie profesora V. Folkmaņa un 8 stundu praktiskām mācībām pie ZRKAC Montesori pedagoģes I. Liepiņas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: katrs modulis EUR 64 (16 māc. st.) (maksā iekļauti mācību materiāli)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101; 63012159; 29222737
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties