SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Attēlu apstrāde brīvpieejas programmā Paint.NET
        

Mērķa auditorija

Attēlu apstrādei un profesionālai fotomontāžai ir radītas daudzas dārgas un apjomīgas programmas, bet ne visi tās var atļauties. Lielākā daļa no šo programmu piedāvātajām funkcijām ir pieejamas nelielā pēc apjoma un, pats galvenais, bezmaksas programmā PaintNet.

Šī programma ir izveidota un nepārtraukti pilnveidota ASV vecāko kursu datorzinātņu studentu diplomprojekta ietvaros. Laika posmā no 2004. gada līdz 2006. gadam programmu PaintNet lejupielādēja 2 miljonus reižu un šobrīd tai jau ir vēl daudz vairāk piekritēju.

Nepieciešamās priekšzināšanas – datorprasmes vienkārša datorlietotāja līmenī (prot strādāt ar failiem, lietot internetu).


Mācību rezultāts

Apmeklējot šo praktisko semināru, Jūs apgūsiet prasmes:
1. Apstrādāt attēlus, lai padarītu tos kvalitatīvākus un izteiksmīgākus; 
2. Izveidot fotomontāžas, apvienojot vienā kadrā elementus no dažādiem attēliem;
3. Atjaunot senas un bojātas fotogrāfijas; 
4. Izvietot fotogrāfijā tekstu vai logotipu un pievienot dažādus dizaina elementus. 

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 8 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 7-14 izglītojamajiem, 1 vai 2 nodarbības.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 24 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159; 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties