SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Sērijveida dokumenta veidošana (pasta sapludināšana) MS Word 2010/2013
        

Mērķa auditorija

Jums ir savs bizness vai strādājat birojā, esat sekretāre vai lietvede un jums ir nepieciešams sūtīt klientiem vēstules, ielūgumus un paziņojumus. Bieži sanāk drukāt atskaites darbiniekiem vai klientiem, piemēram, darba laika grafikus vai ikmēneša atalgojuma izdrukas? Strādājat ar tipveida dokumentiem, kuros nepieciešams mainīt tikai noteiktus satura laukus.

Bet varbūt jums savā saimniecībā nepieciešams izdrukāt uzlīmes, lai marķētu inventāru vai vienkārši vēlaties skaisti un pārskatāmi noformēt ziemas konservu krājumus.

Ērtākais veids, kā to izdarīt, ir apgūt MS Word rīku Pasta sapludināšana (Mail Merge), kas ļauj jums izveidot divus dokumentus – datu avotu un pamatdokumentu, kurus apvienojot, jūs iegūsiet sev nepieciešamos sērijveida dokumentus: standarta vēstules, aplokšņu un uzlīmju apdrukas, tipveida dokumentus, ielūgumus, paziņojumus, u.c..


Mācību rezultāts

Šajā seminārā Jūs iemācīsieties:
1. Izveidot Galveno dokumentu, kurā var iekļaut tekstu un grafikas, kas visos sapludinātajos dokumentos ir vienādi;
2. Izvedot Datu avotu, kas ir fails, kurā iekļauta informācija, kas ir jāsapludina ar Galveno dokumentu. Tie var būt vēstules adresātu vārdi un adreses, uzruna vēstulē vai tekstā, personas dati, dati par darbiniekiem vai uzņēmuma dati, cita konkrēta mainīgā informācija;
3. Sapludināt Galveno dokumentu ar Datu avotu, pie kam sapludināšanas laikā ir iespējam rediģēt datus no Datu avota;
4. Pēc lauku apvienošanas Galvenajā dokumentā apskatīt iegūto rezultātu un pabeigt sapludināšanu - drukāt sapludinātos dokumentus vai modificēt tos pa vienam.

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 4 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 7-14 izglītojamajiem, 1 nodarbība.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 12 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties