SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Stilu lietošana, satura veidošana MS Word 2010/2013
        

Mērķa auditorija

Jums ir sarežģīts teksta noformējums, teksts uz vairākiem lapu desmitiem, kuram nepieciešams izveidot vienotu stilu un satura rādītāju? Šīs prasmes īpaši nepieciešamas diplomdarbu, kursa darbu, pārskatu un citu liela izmēra dokumentu noformēšanai vienotā stilā. Lai izveidotu vienotu dokumenta stilu un „automātisko” satura rādītāju, ir jāprot lietot konkrētus MS Word rīkus.


Mācību rezultāts

Seminārā jūs apgūsiet:
1. Kā lietot gatavos teksta noformēšanas stilus;
2. Kā veikt viņos izmaiņa un pielāgot savam dokumenta;
3. Kā izveidot jaunu stilu • Kā ievietot dokumentā satura rādītāju;
4. Ka pielāgot satura rādītāju savam dokumentam un atjaunot to atbilstoši izmaiņām dokumentā.

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 4 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 7-14 izglītojamajiem, 1 nodarbība.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 12 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties