SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Teksta formatēšanas rīki MS Word 2010/2013
        

Mērķa auditorija

Esat tikko apguvis pamatus darbam ar datoru un vēlaties sākt strādāt ar teksta redaktoru MS Word, veidot interesantus un košus dokumentus. Vēlaties ietaupīt laiku uz burtu un ciparu noformēšanu? Šajā seminārā Jūs to visu ne tikai uzzināsiet, bet arī iemācīsieties darīt praktiski.


Mācību rezultāts

Pēc semināra jūs ātri un efektīvi varēsiet:
1. Precīzi atlasīt jums nepieciešamo teksta daļu, vārdu vai visu tekstu, ātri un efektīvi pārvietoties tekstā;
2. Kopēt, pārvietot, izdzēst tekstu;
3. Labot tekstā radušās kļūdas;
4. Noformēt rakstu zīmes sev vēlamā izskatā - nomainīt Fontu veidu, izmēru, krāsu, pielietot izcelšanas palīglīdzekļus: treknrakstu, slīpraktu, pasvītrojumu;
5. Pielietot dažādus teksta efektus - augšējos un apakšējos indeksus, pārsvītrot tekstu;
6. Pielietot efektīvo formāta kopēšanas rīku Format Painter;
7. Novietot tekstu Jums vēlamā vietā, mainīt attālumus starp rindām un rindkopām, piešķirt atkāpi rindkopas pirmajai rindai.

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 8 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 7-14 izglītojamajiem, 1 vai 2 nodarbības.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 24 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties