SākumsKursu katalogsInformācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence › Praktiskie semināri datorprasmju uzlabošanai
Veidlapu veidošana MS Word 2010/2013
        

Mērķa auditorija

Ik pa laikam jums ir nepieciešamība izveidot kādu standartizētas formas dokumentu jeb veidlapu. Tā var būt aptauja, anketa vai tests, iesnieguma vai pieteikuma forma, rēķins vai darba laika uzskaites lapa. Šajā seminārā jūs apgūsiet MS Word iespējas veidlapu izveidei.


Mācību rezultāts

Pēc semināra jūs pratīsiet:
1. Izveidot veidlapas vizuālo „izskatu”;
2. Pievienot satura vadīklus veidlapai: sagatavot noteiktās izvēlnes, teksta laukus, ciparu laukus;
3. Izveidot veidlapas satura aizsardzību;
4. Aizpildīt veidlapu.

Semināra noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Semināra ilgums 8 mācību stundas. 1 mācību stunda - 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 7-14 izglītojamajiem, 1 vai 2 nodarbības.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 24 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties