CorelDRAW Graphic un Corel PHOTO-PAINT
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas apgūt praktiskā darba iemaņas gan vienkāršu, gan sarežģītu grafisko darbu izstrādē, izmantojot grafiskās pakotnes CorelDraw Graphics un Corel Photopaint iespējas Windows vidē. Nepieciešamas pamata zināšanas datņu pārvaldībā un tekstapstrādē Windows vidē.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:
1. Izmantot profesionālās vektorgrafikas programmas CorelDraw un Corel PhotoPaint grafisku objektu zīmēšanā un kārtošanā, ilustrāciju apstrādē, teksta ievadē un formatēšanā
2. Pielietot praksē zināšanu kopumu par digitāla attēla izstrādes procesu, saglabāšanu un pielietošanas sfērām
3. Sagatavot grafisko darbu drukai vai Web tīmeklim
4. Izmantot iegūto datorprasmju pamatzināšanu kopumu turpmākai iemaņu paplašināšanai un padziļināšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu pilnveidi. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums 60 mācību stundas.

Mācības notiek nelielās grupās 6 – 12 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā vakara grupās. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 180 (maksā iekļauti mācību materiāli)

Pāru nodarbībām: EUR 7.15 (katram izglītojamajam par vienu mācību stundu)

Individuālām nodarbībām: EUR 14.30 (par vienu mācību stundu)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties