Mājas lapu programmēšana (HTML5, CSS3, JS, PHP, MYSQL)
        

Mērķa auditorija

Jebkurš interesents, kurš vēlas apgūt mājas lapu veidošanas (programmēšanas) pamatus.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs:

  1. Pratīsiet izveidot statisku mājaslapu (vizītkarti) atbilstoši HTML5 un CSS3 principiem.
  2. Uz virtuālās mašīnas pratīsiet uzstādīt Linux serveri (LAMP).
  3. Iepazīsieties ar PHP programmēšanas pamatiem (nosacījumi, cikli, masīvi, klases, objekti).
  4. Izpratīsiet MySQL datubāžu darbības pamatprincipus.
  5. Pratīsiet izveidot dinamisku mājaslapu (vizītkarti), izmantojot Laravel ietvaru.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Tas būs radošs process, kurā katrs grupas dalībnieks izveidos savu mājas lapu. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācības notiek grupās no 6 - 12 izglītojamajiem. Mācību ilgums 80 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 295.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101;  63012159; 29222737
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties