SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītāji un konsultanti.


Mācību rezultāts

Padziļināta izpratne par zinātniskajiem pētījumiem, to klasifikāciju, pētījuma norises gaitu, metodiku, principiem, matemātisko metožu lietošanu datu apstrādē. Apgūti praktiski padomi pētījumu organizēšanā dažādās zinātņu nozarēs.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa organizācija un metodes

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 izglītojamajiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 24 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 37.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties