SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, metodisko apvienību, metodisko komisiju vadītāji ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Apmācību noslēgumā dalībnieki pratīs:

  1. Izveidot interaktīvas, uzskatāmas infografikas, izmantojot tiešsaistes rīkus Infogr.am un Piktochart.com;
  2. Ievadīt dažāda veida datus, informāciju un izvēlēties datiem piemērotāko atspoguļošanas veidu;
  3. Saglabāt, publicēt un kopīgot izveidotās infografikas.

Kursu programma ieteicama ikvienam pedagogam, kam ir interese apgūt prasmes darbā ar datu vizualizācijas rīkiem, bet īpaši tiem, kam ikdienas darbā jāprezentē dažādi ar izglītības procesu saistīti dati, jāattēlo iestādē notiekošie procesi u.tml.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi, praktiskie darbi.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 10 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 20.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties