SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Interaktīvās tāfeles programmatūra "ActivInspire" (1. līmenis)
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, kam ir pamata prasmes darbā ar datoru, datnēm, internetu, lietojumprogrammām -Microsoft Paint, Word, PowerPoint, kā arī darbā ar programmatūru ActivInspire, veidojot vienkāršas, interaktīvas prezentācijas un uzdevumus ActivInspirevidē.


Mācību rezultāts

Kursu dalībnieki apgūs sarežģītākas un plašākas interaktīvas mācību metodes un to pielietojumu interaktīvo darblapu veidošanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi, praktiskais darbs. Mācību process tiek organizēts tā, lai katram dalībniekam būtu iespēja iesaistīties un aktīvi līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 10 - 15 izglītojamajiem, sadarbībā ar apgādu “Lielvārds”.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 55.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties