SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Pedagogu profesionālajai kompetencei
Interaktīvās tāfeles programmatūra "ActivInspire" (2. līmenis)
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, kam ir pamata prasmes darbā ar datoru, datnēm, internetu, lietojumprogrammām -Microsoft Paint, Word, PowerPoint, kam nav vai ir ļoti neliela pieredze darbā ar programmu ActivInspire.


Mācību rezultāts

Kursu dalībnieki iegūs zināšanas par interaktīvās mācību vides programmatūru ActivInspire Profesional pamata rīkiem un to pielietojumu vienkāršu un plašāku interaktivitātes mācību stundu veidošanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi, praktiskais darbs. Mācību process tiek organizēts tā, lai katram dalībniekam būtu iespēja iesaistīties un aktīvi līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma, grupā 10 - 15 izglītojamajiem, sadarbībā ar apgādu “Lielvārds”.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 55.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 Iespējams pieteikties šeit!
Atgriezties